en fy eu mk sl ga

Cuaird liteartha do mhionteangacha agus do theangacha mionlaigh san Eoraip

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha i réigiúin Eorpacha. Is iad Donostia Kultura agus San Sebastian 2016 a chuir tús leis, agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chur ar bun do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

Is iad na croíchuspóirí atá aige:

 

Is iad na príomhchodanna den tionscadal:

1. Socrúcháin. Gach bliain cuirfidh gach réigiún rannpháirteach dhá scríbhneoir le socrúchán ocht seachtaine a chur isteach in dhá réigiún comhpháirtíochta, agus óstóidh siad ar a seal dhá scríbhneoir ó réigiúin chomhpháirtíochta. Beidh 10 scríbhneoir ar fad ag glacadh páirte gach bliain.

2. Tionscadail chruthaíochta liteartha. Le linn na socrúchán díreoidh na scríbhneoirí ar shaincheisteanna agus ar ghrúpaí sóisialta a bhaineann le teangacha neamhfhorleathana, ag coinneáil i dteagmháil i gcónaí leis an bpobal óstach agus ag caitheamh solais ar an bpróiseas cruthaitheach trí shraith d’imeachtaí poiblí.

3. Aistriúcháin. Aistreofar na téacsanna go léir a chruthófar le linn na socrúchán go teangacha na gcomhpháirtithe agus go Béarla. Mar gheall air seo beimid in ann 'focail eile' agus 'focail daoine eile' a chomhroinnt.

4. Suíomh Gréasáin. Foilseofar gach saothar a chruthófar, agus tabharfar cur síos ar an bpróiseas cruthaitheach féin, ar an suíomh gréasáin seo, a bheidh mar ardán le hábhar an tionscadail a scaipeadh.